دانلود Bascom-AVR نسخه ۲٫۰٫۷٫۳ (کرک توسط P3rtican)

دانلود Bascom-AVR نسخه ۲٫۰٫۷٫۳ پرتابل با حجم ۲۶MB

دانلود Bascom-AVR نسخه ۲٫۰٫۷٫۳ بدون فایل Help با حجم ۱۰MB

در هنگام نصب کرک را به صورت Run as Administrator اجرا کنید.