دانلود Bascom-AVR نسخه ۲٫۰٫۷٫۵ (کرک توسط P3rtican)

دانلود Bascom-AVR نسخه ۲٫۰٫۷٫۵ پرتابل با حجم ۳۰MB

دانلود Bascom-AVR نسخه ۲٫۰٫۷٫۵ بدون فایل Help با حجم ۱۰MB

در هنگام نصب کرک را به صورت Run as Administrator اجرا کنید.