دانلود Bascom-AVR نسخه ۲٫۰٫۵٫۰ (کرک توسط P3rtican)

نسخه ۲٫۰٫۵٫۰ ناقص بوده و تعدادی از کتابخانه‌های نسخه Original را ندارد.

دانلود کتابخانه PS2/AT Mouse and Keyboard Emulator


رمز : hrezaei.ir