Ares

قبل از نصب نرم افزار ابتدا توسط LICENSE.EXE فایل Key موجود در کرک را نصب کنید.بعد از انجام این کار برنامه را نصب کنید و پس از اتمام نصب پوشه های BIN و MODELS را در مسیرهایی که در فایل HELP ذکر شده نصب کنید.

محل پوشه MODELS در ویندوزهای ۷ و ۸ در نشانی زیر خواهد بود:
C:\ProgramData\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional

 

دانلود proteus 8.1

دانلود کرک

لینک دانلود و کرک توسط pertican