سیستم‌های نظارت تصویری (مقدمه)


امروزه در مراکز صنعتی و اداری جهت نظارت بر محیط فیزیکی و نظارت برکار کارکنان یا کـارگران در جـهت کنترل و مدیـریت بهـتر و کارآمـد‌تر بـه وفـور از سیستمهای تـلویزیونی مـداربسته (cctv ) استفاده می‌شود . این سیستمها به عنوان سیستمهای نظارت تصویری نیز نام بر‌ده می‌شوند .

(بیشتر…)