AD7715 (قسمت سوم: برد آموزشی)

AD7715

AD7715

با توجه به این که با انتخاب مقادیر گوناگون برای رجیستر‌های AD7715 (مخصوصا رجیستر Setup)، می‌توان نتایج گوناگونی را به دست آورد و همچنین تغییر این رجیستر ها در سورس برنامه و انتقال برنامه به میکرو کاری طاقت فرسا است، تصمیم به طراحی برد آموزشی برای AD7715 گرفتم. (بیشتر…)