این گزارش کار در تابستان ۱۳۸۷ در مرکز شماره ۳ مخابرات بندرانزلی تهیه شده و در ۳ بخش منتشر خواهد شد.

فهرست:

۱-مخابرات و تلفن ثابت

تاریخچه تلفن

انواع سوئیچ

سالن دستگاه

شبکه شهری

اصول PCM

(pairgain (PCM

شارژینگ

 

۲-تلفن همراه و شبکه GSM

سیستم سلولی و تعاریف کلی شبکه

سلول‌ها

معماری BTS

 

۳-مرکز ۳ مخابرات بندرانزلی

تجهیزات و سیستمهای‌ مرکز

 

با تشکر از زحمات مسئول کارآموزی، آقای شاهدی.