Mikrotik-log

برای پاک کردن Log  در میکروتیک دستورات زیر را در ترمینال وارد کنید.

/system logging action set memory memory-lines=1
/system logging action set memory memory-lines=500

برای پاک کردن تاریخچه کنسول در ورژن‌های 6.0 به بالا از دستور زیر می‌توان استفاده کرد:

console clear-history