AD7715 یک مبدل آنالوگ به دیجیتال 16 بیتی از نوع سیگما دلتا است. این ADC  از پروتکل  SPI  پشتیبانی می‌کند و آن را می‌توان به راحتی با میکروکنترلر مرتبط کرد.

ad7715

دارای رنج ولتاژ تغذیه 3-5 ولت ، قابلیت مدیرت توان مصرفی (مد استندبای)، و قابليت دریافت ورودی در دوحالت تک قطبی و دیفرانسیلی  است. همچنین می‌تواند سیگنال‌های ورودی را با بهره‌ای قابل کنترل تقویت کند.

ضریب غیر خطی بودن آن 0.0015   +/- است.

این  IC  دارای 4 رجیستر برای تنظیم ،تست و خروجی دیتا است.

رجیسترهای AD7715:

Communication Register

Setup Register

DATA Register

Test Register

Communication Register:


G2 G1 STBY R/W RS0 RS1 Zero 0/DRDY

0/DRDY:این بیت دارای دو کاربرد مختلف برای زمان های نوشتن و خواندن است.

در زمان نوشتن در رجیستر ها، این بیت باید صفر شود تا بتوان تغییری در جیستر داد.

در زمان خواندن، این بیت وضعیت پرچم(Flag) آماده بودن دیتا را نشان می‌دهد.یعنی هنگامی که این بیت صفر شد، دیتا آماده‌ی ارسال است و می‌توان آن را از AD7715  دریافت کرد.

Zero: برای نوشتن یا خواندن این بیت باید صفر باشد. در غیر این صورت نتایج معتبر نخواند بود.

RS0 و RS1: توسط این بیت ها می‌توان طبق جدول زیر به کلیه رجیستر ها دسترسی داشت.

رجیستر: RS0 RS1
ارتباط 0 0
Setup 1 0
TEST 0 1
DATA 1 1

R/W:این بیت برای انتخاب نوع عملیات به کار می‌رود. برای عمل نوشتن این بیت باید 0 و برای عمل خواندن باید 1 باشد.

STBY : برای بردن AD7715  به مد استندبای، باید این بیت را 1 کرد.

G1 و G0 : توسط این بیت ها می‌توان طبق جدول زیر سیگنال ورودی را چند برابر تقویت کرد:

Gain G2 G1
1 0 0
2 1 0
32 0 1
128 1 1

Setup Register :

FSYNC BUF B/U FS0 FS1 CLK MD0 MD1

MD1 و MD0 :توسط این  بیت‌ها می‌توان مد عملکرد AD7715 را طبق جدول زیر انتخاب کرد:

وضعیت MD0 MD1
Normal Mode 0 0
Self-Calibration 1 0
Zero-Scale System Calibration 0 1
Full-Scale System Calibration 1 1

Normal Mode : مد نرمال برای عملکرد  AD7715، مد پیشفرض بعد از راه اندازی یا ریست

Self-Calibration: برای انتخاب Self-Calibration  این بیت باید 1 شود. بعد از اتمام عملیات، AD7715  به مد نرمال می‌رود.

در زمان انجام Self-Calibration ، DRDY  به سطح بالا رفته و هنگام پایان عملیات به سطح صفر می‌رود. در این هنگتم مقدار دیتا جدید آماده می‌باشد.

Zero-Scale System Calibration: در این مد سیستم در عدد 0 کالیبره می‌شود.

Full-Scale System Calibration: در این مد سیستم در حداکثر مقدار خود کالیبره می‌شود.

CLK : د صورت استفاده از کلاک پالس با فرکانس 1MHz ، این بیت باید 0 باشد. برای کلاک پالس با فرکانس  2.4576Mhz ، مقدار 1 انتخاب می‌شود.

FS1 و FS0 : توسط این دو بیت ، حداکثر زمان تبدیل ، نمونه برداری و به روز رسانی خروجی ،طبق بر اساس جدول زیر تعیین می‌شود:

فرکانس قطع (3dB) فیلتر (Hz) نرخ به روز رسانی (Hz) FS0 FS1 CLK
5.24 20 0 0 0
6.55 25 1 0 0
26.2 100 0 1 0
52.4 200 1 1 0
13.1 50 0 0 1
15.7 60 1 0 1
65.5 250 0 1 1
131 500 1 1 1

B/U :در صورتی که ورودی به صورت تک قطبی باشد ،مقدار 1 و در صورتی که ورودی دیفرانسیلی باشد، مقدار 0 انتخاب می‌شود.

BUF : توسط این بیت می‌توان بافر روی ورودی را فعال کرد.در صورت فعال کردن بافر، بافر به صورت سری با ورودی قرار می‌گیرد و امپدانس ورودی بیشتری را ارائه می‌کند. در نتیجه مقدار جریانی که از ورودی کشیده می‌شود کاهش خواد یافت  و نویز خروجی به حداقل مقدار خود خواهد ر.

برای مثال جریان مصرفی برای  تمامی بهره‌ها در فرکانس 1MHz  ، یا بهره 1 و 2 در فرکانس 2.4576MHz  ، 250uA  و برای بهره‌های 32 و 128 در فرکانس 2.4576MHz ، مقدار جریان مصرفی 500uA  خواهد بود.

FSYNC: در صورتی که این بیت 1 باشد، لاجیک کنترل فیلتر دیجیتال و لاجیک کنترل کالیبراسیون در وضعیت ریست نگه داشته خواهد شد.مدولاتور آنالوگ هم در وضعیت ریست‌اش خواهد بود. هنگامی که این بیت 1 شود، فیلتر و مدولاتور شروع به پردازش دیتا خواهند کرد.

Test Register:

این رجیستر به منظور تست AD7715  به کار می‌رود و نباید توسط کاربر تغییر داده شود.

DATA Register :

دیتا آماده شده در این رجیستر قرار می‌گیرد.این رجیستر 16 بیتی  و فقط خواندنی است. اگر عملیات نوشتن بر روی این رجیستر انجام گیرد، نامعتبر بوده و توسط AD7715  نادیده گرفته خواهد شد.