بندر انزلی در سال ۱۸۹۵

نقاشی آبرنگ اثر پاول یاکولویچ نقاش روس که در سال ۱۸۹۵ و در طی سفر الکسای نیکلایویچ ژنرال روسیه تزاری به تهران ترسیم شده است. در این تصویر اسکله بندر انزلی و مناره انزلی قابل مشاهده هستند.

این نقاشی امروزه در موزه هرمیتاژ در شهر سن پترزبورگ نگهداری می شود.